Runt om i världen ser vi nya rörelser med ett utforskande och samtidigt radikalt förhållningssätt till politik och demokrati ta form. De växer fram i sprickorna som uppstår när den nuvarande makten monterar ner välfärden, tränger undan människor och bryter samhällen itu. Genom lokal organisering och deltagande demokrati har sociala rörelser blivit starkare i arbetet för en progressiv samhällsutveckling.

I år genomsyras programmet av temat att bygga en solidarisk och demokratisk ekonomi. Fokus ligger på verktyg för demokratisering och organisering. Samtidigt lyfts utmaningar som strukturell rasism, akut ojämlikhet och inhuman asylpolitik, samt brådskande ekologisk omställning. Vi skapar en mötesplats för att lära av varandra och för att göra skillnad.

 

 

Vi presenterar årets internationella gäst - Cooperation Jackson!

Vi är glada över att få presentera Cooperation Jackson (USA) som vår internationella huvudgäst till Demokratisering & Rörelse 2018 i Göteborg!

Cooperation Jackson arbetar med att bygga en demokratisk, solidarisk och hållbar ekonomi och att göra upp med den strukturella rasismen i USA. Detta gör de främst genom ett nätverk av arbetskooperativ för att ta makt över produktion för grundläggande behov. Men även genom lokalt ägande av mark, lokal organisering, deltagande budget, medborgarmöten och gröna omställningsplaner.

De grundades 2013 och de har redan hunnit långt i sitt arbete och vi är övertygade om att vi kommer få glädje av att ta del av deras erfarenheter med att bygga upp en ny kooperativ rörelse för en demokratisering av ekonomin.

Läs mer om Cooperation Jackson

Läs mer om brandon king

Cooperation Jacksons hemsida