Deltagande digitala verktyg för organisering

med Digidem Lab

Digidem Lab är ett laboratorium för digital demokrati, ett resurscenter för organisationer och sociala rörelser. Det handlar om organiseringsverktyg, inte bara hemsidor.

I referatet från workshoppen hittar du tips på digitala verktyg som kan hjälpa dig med att lösa fem centrala utmaningar.

Fem utmaningar

  • Vem fattar egentligen alla beslut?

  • Jag orkar inte med alla mail

  • Hur mobiliserar vi våra medlemmar?

  • Jag hittar inte dokumenten och vet inget om vår budget

  • Hur organiserar vi oss utanför sociala medier och google som f*ckar oss?

#1 Vem fattar egentligen alla beslut?

Alla varianter finns, hierarkier/status, förvirring

Loomio

Började användas av 15M-rörelsen i Spanien, en anti-korruptionsrörelse med upp emot 8 mio. deltagare. Så många som träffades att bara mängden krävde organisation

Plattform för att dela dokument m m

Bra hemsida, men videoinstruktioner.

Bra för beslutsfattande, i både mindre och större grupper

För att diskutera förslag och sen besluta

Tål tidiga förslag som kan förkastas men leda vidare i arbetet.

Trådarna kan vara offentliga eller inbjudna/privata

Open source, gratisversioner, gjort för sociala rörelser

Pol.is

Solrosrörelsen i Taiwan är en ungdomsrörelse mot korrumperade politiker.

Skapade gOv.tw

Taiwanrörelsen använder verktyget pol.is för att diskutera lagstiftning

Förut gratis men nu med avgift.

Polis är ett enkätverktyg med transparens.

Bra återgivning av åsikter i olika grupper

Frågeställningar kan läggas in, de är alltså inte förutbestämda.

T ex “det här har inte tagits upp”

#2 jag orkar inte med alla mail

För många mail och folk avviker. Facebook-grupper är inte heller ultimat, kanske inte heller VILL använda det

Not: Gdpr - 25 maj EU-direktiv, sparade data om andra människor, vilka? Vem kan nå det? Kan jag få det borttaget?

Slack

Digidem lab använder själva Slack som inte är open source. Det blir en avvägning vad som funkar smidigt

Slack är bra för grupparbete, med definierade användare/en grupp

Viktiga frågor: Vad är riskerna med att inte använda open source? Vem har tillgång till data?

 

 

Discourse

Discourse.org är ett stort diskussionsforum som bäst kan beskrivas som ett slags offentlig rum

Skapa forum via Discourse istället för Facebook

Mötesplats för att hitta andra att engagera sig med och dela kunskaper och erfarenheter.

För ni som inte vill använda facebook, google

#3 Hur mobiliserar vi våra medlemmar?

People's Momentum

Skapade simpla appar för gräsrotsmobilisering inför valet i Storbritannien. T ex app för smarta ringlistor.

Använder samma plattform som Madrid för sina årsmöten: Consul

Spelet Corbyn Run skapade uppmärksamhet. - kul, komiskt.

Plockade upp idén från Frankrike. (Molichon)

The action network

Ett enkelt kampanjverktyg där du kan göra namninsamlingar

Fossilgasfällan har använt sig av The Action network - ett initiativ i Göteborg

Liksom Credo, Bernie Sanders fans i USA

Zetk.in

Skapat av Vänsterpartiet i Malmö

Verktyg för att organisera aktivism: smarta ringlistor, aktivitetslistor m m

Likasinnade organisationer kan prenumerera på tjänsten, efter ansökan

  

#4 Jag hittar inte dokumenten och vet inget om vår budget!

Återigen alternativ till Google m fl. Hur att göra budget mer transparent.

NextCloud

Alternativ till Google apps G suite

Dokument, kontaktlistor, almanacka, massa plug-in. Chat finns, och kommentarer på dokument men inget egentligt forum, typ Slack

DemiLab använder en kombination av NextCloud och Slack.

NextCloud har en plugin som liknar Trello, se nedan.

NextCloud innebär total egen kontroll som användare. Server kan köpas från NextCloud.

Fripost erbjuder NextCloud-server om en inte vill ha egen.

(Stipendier till föreningsmedlemmar 18 - 25 år)

Cobudget

För att göra budgeten mer transparent för medlemmarna

Öppen och grafisk översyn med “Pedagogiska hinkar”

 

Alternativ

Opencollective

Gör budgeten mer transparent OCH kollaborativ

Bra också för att starta föreningar och organisationer - skaffa organisationsnummer m m

Trello

att-göra-listor med datum, intern organisering.

Dock inte open source.

Christian: Demokratisering och Rörelse 2018 använde i hög grad Trello till att organisera konferensen.

 

  

 

 

 

#5 hur organsierar vi oss när facebook, instagram m fl ….?

Med ny lag kan facebookanvändning för grupper faktiskt bryta mot lagen. Facebook har minskat leveransen för samma avgift för t ex “kampanjer”

DUckDUckGo

Sökmotor - alternativ till Google

Säljer inte data, sparar inte användaren. Skriv G! I DuckDuckGo - så kommer du till Google.

Ecosia

Ett träd planteras för varje sökning

 

OpenStreetMap

Alternativ till Google Map

Tactical Technology Collective

Tysk grupp. Verktyg för att säkra anonymitet på nätet.

T ex the 8-day data detox

Vad kan jag använda istället för xxx, yyy,

 

Ett antal tips:

Brave - en webläsare

MaidSafe.org- ett försök på att skapa ett mer decentraliserat internet

 

Fix my street - verktyg för stadsdelen, byn, område

Madrid - interaktiva kartor

Consul har också verktyg för kollaborativ fysisk utveckling

Fråga

Fråga från Tillsammansverket: verktyg för medlemslista? Namn??? Betaltjänst? Var ligger företaget, något att ta fram alternativ till efter workshopen.