Cooperation Jackson är ett nätverk av arbetskooperativ i staden Jackson, Mississipi. Deras syfte är att skapa en solidarisk, hållbar och demokratisk ekonomi genom ett nätverk av kooperativ, gemensamt lokalt ägande, omställningsplaner, medborgarmöten, deltagande budget, bostadskooperativ och en rad andra initiativ.

De arbetar för att göra upp med den ekonomiska marginalisering och institutionella och strukturella rasism som genomsyrar samhället. Mississippi är den fattigaste staten i USA, och Jackson en av de fattigaste städerna i landet.

Genom att skapa egna progressiva institutioner är de på väg att omvandla staden till en mer demokratisk och solidarisk ekonomi som kan ställa till rätta de enorma sociala och ekonomiska skillnaderna. De skapar arbeten som de själva styr över, egen produktion för att tillgodose behov, bostäder till rimliga kostnader, stärker mänskliga rättigheter, utvecklar matsuveränitet och visar att en annan, mer demokratisk, ekonomi är möjlig.

Bakgrund

Invånarna i Jackson, Mississippi, brottats med decennier av försummelse, ekonomisk marginalisering och institutionell och strukturell rasism. Mississippi är den fattigaste staten i USA, och Jackson en av de fattigaste städerna i landet med kronisk hög arbetslöshet och fattigdom, dåligt fungerande offentliga institutioner och stora brister i infrastrukturen.

För att göra upp med den politiska och ekonomiska marginaliseringen av svarta i sydstaterna gick två centrala aktörer – the Malcolm X Grassroots Movement och deras moderorganisation New Afrikan People's Organization – ihop för att förmulera en strategi för garantera svart självbestämmande och demokratisera ekonomin. Det resulterade i Jackson-Kush-planen.

 Jackson-Kush-planen identifierar tre pelare i ett nytt demokratiskt samhälle.

  1. Mer direkt demokrati genom uppbyggandet av People's Assemblies (folkförsamlingar) där samhällets politiskt marginaliserade grupper kan komma till tals och själv diktera agendan.

  2. Större politisk representation i det befintliga politiska systemet genom att ställa upp med egna progressiva kandidater och bygga upp nya politiska partier och allianser.

  3. Skapa en lokal solidarisk och demokratisk ekonomi baserad på ett lokalt nätverk av kooperativ, arbetar-ägda företag, egna institutioner och fonder.

Större politisk representation
Den nuvarande borgmästare i Jackson är 34-åriga Chokwe Antar Lumumba, en jurist och aktivist. Han är son till Chokwe Lumumba, även han borgmästare i en period fram till sin död. Chokwe Antar Lumumba valdes på en progressiv agenda med stöd från bland annat Malcolm X Grassroots Movement och har som mål att göra Jackson till "planetens mest radikala stad"

Cooperation Jackson skapas

Cooperation Jackson etablerades 2013 just för att verkställa den tredje pelaren. Starkt inspirerat av spanska Mondragóns kooperativ har Cooperation Jackson på kort tid lanserat en rad kooperativ och projekt med utgångspunkt i lokalsamhällets resurser och utmaningar, bland annat:

  • Freedom Farms – ett stadsodlingskooperativ

  • Mississippi Waste Alternative – ett kooperativ med fokus på avfallshantering och återvinning

  • Community Land Trust – ett initiativ för att köpa övergivna fastigheter och omvandla dem till gemensamt ägda bostadskooperativ

Målet är att på sikt skapa ett ekosystem av kooperativ som stöder och komplementerar varandra, skapar ordentliga arbetstillfällen för stadens invånare och medverkar till Jacksons gröna omställning. Cooperation Jacksons vision är att bygga upp ett nätverk av kooperativ som blir en central ekonomisk och social aktör och på sikt demokratiserar den lokala ekonomin i riktning mot arbetarkontrollerade produktionsmedel, ökad jämlikhet i samhället, ekologisk hållbarhet och svart självbestämmande (black self-determination).

Förutom alla kooperativ som Cooperation Jackson utvecklar så driver de också ett flertal andra projekt och verksamheter, bland annat dessa:

  • The Jackson Human Rights Institute – Ett institut för utbildning och samordningscenter för att stärka den lokala mänskliga rättigheters rörelsen. T.ex. arbetar de för en Human Rights Charter för staden.

  • Medborgarmöten för omställning –Regelbundna öppna medborgarforum som fungerar som katalysator för folkbildning, deltagande demokrati och stärkande av lokalsamhället.

  • Kampanjen för “Human rights budgeting” – En kampanj för att det genomförs en “Human rights budgeting” process, som är en mer rättvisebaserad version av deltagande budget.

Transformative Cities' introduktion till Cooperation Jackson

The Nation's artikel om Cooperation Jacksons vision för ett nätverk av kooperativ.

 

Cooperation Jacksons vision för ett nätverk av arbetarkooperativ - kallat Transition City

 

brandon king är en community organizer och kulturarbetare som har varit med från början. Han har en plats i Cooperation Jacksons koordinationsutskott, är speciellt involverad i Freedom Farms stadsodlingskooperativ och har sagt att han betraktar sig själv som jordbrukare.

Därutöver är brandon DJ och visuell konstnär. Han ser konst och kultur som avgörande komponenter i att engagera folk i mänskliga rättigheder och social och kulturell omvandling. brandon king kommer representera Cooperation Jackson på årets konferens.

Läs en intervju om hans arbete här.